SPILLESTEDET THY S/I – Koncerter

 

Alle vores koncerter annonceres løbende på Thy360, samt på vores Facebookside.

Billetkøb foregår via Ticketmaster.

Tilgængelighed, lyd- og lyspolitik findes her.

SPILLESTEDET THY S/I – Plantagehusets teknik

Spillestedet Thy har følgende tekniske lydudstyr i Plantagehuset.

FRONT:

d&b Q10 – 2 pcs

Qi-Subwoofer NL4 – 4 pcs

d&b D12/EP5 – 2 pcs

FOH:

Yamaha MGP32X, 32 Channel Mixer console, 24 Mic Inputs with +48v Phantompower and High Pass Filter, 4 Stereo Inputs, 4 Aux Sends + 2 FX Sends, 4 Group Busses, 2 Matrix Outputs, 1 Mono Output, Digitaler In/Output for USB or iPod/iPhone, dimensions 1027 x 169 x 565mm, weight 19Kg.

STAGE:

4 DI’s
Shure mics
Misc. booms
4 yamaha aktive monitors
NO RISERS AVAILABLE
STAGE IS 40 cm HIGH – Adjustable in size
LIGHTS:
Static and very limited

SPILLESTEDET THY S/I – Repræsentantskabsmøde 30. marts 2017

Spillestedet Thy har afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde. Formanden, Ove Hegnhøj, aflagde beretning for 2016, hvor kræfterne er blevet brugt på ansøgningsproceduren i forhold til Kulturstyrelsen.

– Inden udpegningen til regionalt spillested har de deltagende musikforeninger haft et frugtbart samarbejde med Thisted Kommunes Kulturforvaltning, så man i fælleskab fik udarbejdet en ansøgning, der som bekendt blev honoreret af Kulturstyrelsen. Der er nu statslig og kommunal bevilling til at drive et regionalt spillested i Thy i fire år, fortalte formand Ove Hegnhøj.

Spillestedet er kommet godt i gang
Slutningen af året blev brugt på ansættelse af daglig leder og det praktiske etableringsarbejde for den selvejende institution Spillestedet Thy. Spillestedsleder Kennet Bøgehøj er kommet godt i gang med det daglige arbejde, der bl.a. indebærer et tæt samarbejde med musikforeningerne og det administrative arbejde på spillestedets kontor i Plantagehuset.

– Der er aftaler på plads mht det økonomiske i de forskellige arrangementer, som musikforeningerne står for. Hovedprincippet er, at Spillestedet Thy betaler alle udgifter ved et arrangement og får entréindtægten, mens den arrangerende forening laver det praktiske arbejde og evt. tjener lidt på salg af drikkevarer m.m., fortalte Ove Hegnhøj.

Der er allerede afholdt 14 koncerter i år, heraf en række meget velbesøgte koncerter med Jesper Thilo, Jonah Blacksmith, Simon Kvamm, Folkeklubben og Northwest Bigband m. Bobo Moreno. Der er i alt 56 arrangementer på årsplanen på nuværende tidspunkt, og der kommer 15-20 flere på, når foreningerne har fået de endelige aftaler på plads. Så det tegner til et godt år for musikken i Thy.

– For at få mest mulig geografisk spredning på udbuddet tages der bl.a. kontakt til Doverodde Købmandsgård og Fyret i Hanstholm, ligesom der er planer om at gå ind i arbejdet med Den Lille Vilde på de store, succesfulde Thy Rock Festival i juni, fortalte Ove Hegnhøj.

Repræsentantskabet optog Sydthy Center for Musikalsk Scenekunst som nyt medlem. Foreningen vil lave nogle spændende koncerter med Vestervig som udgangspunkt.

Valgt til bestyrelsen:
Ove Hegnhøj, Jazz i Thy, formand
Chris Poulsen, Thisted Musikteater, næstformand
Anton Skovmose, URT, næstformand
Svend Åge Larsen, Musisk Forening Frøstrup
Lars Himmelstrup, Rytmus
Niels Windfeld Lund, Sydthy center for musikalsk scenekunst
Torben Rasmussen, Thy Rock
Gustav Sieg Sørensen, Thy Folkemusik

Desuden har Thisted Kommune en plads i bestyrelsen ved udvalgsformand Niels Jørgen Pedersen.

Valgt til Musikrådet:
Thomas Mikkelsen, Musikskolen i Thy
Hans Henrik Hust, Jazz i Thy
Stig Hansen, Thy Music Collective
Mads Bakke, URT
Torben Meilgaard, Rytmus
Vagn Thorning, Thy Folkemusik
Marie Louise Klitgaard Nielsen, Kulturtjenesten

SPILLESTEDET THY

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at udpege Spillested Thy som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Dette sikrer Spillestedet Thy et årligt tilskud på 1 mio. kr. fra stat og kommune frem til 2020.
Ansøgningsprocessen begyndte sidste forår, og det lange forarbejde har nu båret frugt. Det skyldes ikke mindst et enestående samarbejde i det musikalske miljø, der tæller 14 musiske og kulturelle foreninger i Thisted Kommune, som udmøntede sig i stiftelsen af Spillested Thy.

En sejr for det musikalske miljø

At blive udpeget som regionalt spillested, giver musiklivet i Thy et enormt løft. Både i forhold til talentudvikling, og i forhold til muligheden for at få ny, spændende musik såvel som store, etablerede navne til Thy. Fra 1. januar 2017 afholder Spillestedet Thy derfor koncerter for alle –  både de unge, jazzfolkene, rockhovederne, liebhaver af det klassiske, folkemusik med mere. Og ej at forglemme også aktiviteter for de mindste.

En for alle – alle for en

Spillested Thy favner bredt, både fordi så mange kulturinstitutioner inddrages, men også i særdeleshed fordi Spillested Thy får til huse i Plantagehuset i KulturRummet, der rummer flere forskellige institutioner og aktører. Men Spillested Thy skal favne alle spillesteder i kommunen. Det vil sige, det bliver et spillested med scener placeret rundt omkring i kommunen, så musikken kommer derud, hvor publikum er.

Ansøgning og strategi

Rammeaftale med Statens Kunstfond

Følg med og læs mere på https://kulturrummet.dk/spillestedetThy og på http://www.thy360.dk

Vedtægter

Bestyrelsessammensætning