SPILLESTEDET THY S/I – Koncerter

 

Alle vores koncerter annonceres løbende under begivenheder, samt på Thy360, samt på vores Facebookside.

Billetkøb foregår via links fra begivenheder på facebook, thy360.dk og under de enkelte begivenheder her på siden.

Tilgængelighed, lyd- og lyspolitik findes her.

SPILLESTEDET THY

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har besluttet at udpege Spillested Thy som regionalt spillested i perioden 2017-2020 og igen fra 2020-2024. Dette sikrer Spillestedet Thy et årligt tilskud på 1 mio. kr. fra stat og kommune frem til 2024.
Ansøgningsprocessen begyndte sidste forår, og det lange forarbejde har nu båret frugt. Det skyldes ikke mindst et enestående samarbejde i det musikalske miljø, der tæller 14 musiske og kulturelle foreninger i Thisted Kommune, som udmøntede sig i stiftelsen af Spillested Thy.

En sejr for det musikalske miljø

At blive udpeget som regionalt spillested, giver musiklivet i Thy et enormt løft. Både i forhold til talentudvikling, og i forhold til muligheden for at få ny, spændende musik såvel som store, etablerede navne til Thy. Fra 1. januar 2017 afholder Spillestedet Thy derfor koncerter for alle –  både de unge, jazzfolkene, rockhovederne, pop-elskere, folkemusik med mere. Og ej at forglemme også aktiviteter for de mindste.

 

En for alle – alle for en

Spillested Thy favner bredt, både fordi så mange kulturinstitutioner inddrages, men også i særdeleshed fordi Spillested Thy får til huse i Plantagehuset i KulturRummet, der rummer flere forskellige institutioner og aktører. Men Spillested Thy skal favne alle spillesteder i kommunen. Det vil sige, det bliver et spillested med scener placeret rundt omkring i kommunen, så musikken kommer derud, hvor publikum er.

Ansøgning og strategi 2017-2020

Ansøgning og strategi 2021-2024

Rammeaftale med Statens Kunstfond – udpegning 2017-2020

Rammeaftale med Statens Kunstfond – udpegning for 2021-2024

Følg med og læs mere på https://kulturrummet.dk/spillestedetThy og på http://www.thy360.dk

Vedtægter

Bestyrelsen 2023-24

Daglig Ledelse:

Formand, Spillestedet Thy

Ove Hegnhøj – ove@spillestedet-thy.dk – +45 31 56 00 08

 

Musikforeningsrepræsentanterne er alle erfarne bookere og koncertarrangører.

Der er stor erfaring med foreningsdrift for alles vedkommende.

I forhold til Spillestedet Thys rammeaftale med Kulturstyrelsen dækker bestyrelsen de nødvendige kompetencer såvel juridisk som økonomisk, idet formandsskabet består af personer med stor erfaring med kulturaktiviteter og de hertil knyttede støtteordninger.

Årsrapport 2017

Koncertliste 2017

Revisionsprotokol 2017

Årsrapport 2018

Koncertliste 2018

Revisionsprotokol 2018

Årsrapport 2019

Koncertliste 2019

Revisionsprotokol 2019

Årsrapport 2020

Revisionsprotokol 2020

Koncertliste 2020

Årsrapport 2021

Revisionsprotokol 2021

Koncertliste 2021

Arsrapport 2022

Revisionsprotokol 2022

Koncertliste 2022